Sessie
Hoe houden we de digitale infrastructuur weerbaar?
Omschrijving

Digitalisering en online verbondenheid is voor Nederland cruciaal. Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van Agentschap Telecom spreekt met gasten over hoe Nederland veilig verbonden kan zijn en blijven.

De digitale infrastructuur is volgens de EU de belangrijkste voorwaarde voor innovatie en economische groei. Landen die hun digitalisering op orde hebben, lijken de economische winnaars van morgen te worden. Digitalisering maakt ons dagelijks individuele leven makkelijker. En domeinen als landbouw, logistiek, zorg, mobiliteit en energie zullen nog enorme stappen voorwaarts maken als gevolg van de digitale transitie. Reden genoeg dus om daar zorgvuldig mee om te gaan!

 

Helaas vormen technologische kwetsbaarheden, geopolitieke dreiging en criminaliteit continue bedreigingen voor de digitale infrastructuur. Die kunnen leiden tot verstoring, manipulatie of uitval. En die kunnen ernstige en zelfs ontwrichtende gevolgen hebben.

In Nederland is Agentschap Telecom toezichthouder op de digitale infrastructuur. Het agentschap werkt dagelijks aan een veilig verbonden Nederland. Maar hoe gaat dat in z’n werk: toezicht houden op zoiets generieks als de digitale infrastructuur? Iets wat zo diepgeworteld, wijdvertakt en alomtegenwoordig is?

Gespreksleider

​​​​​​​