Sessie
Haal meer uit je digitale dienstverlening
Omschrijving

De rol van Artificial Intelligence in de vernieuwing van het KCC van gemeente Eindhoven.

Gemeenten halen nog niet het maximale uit hun digitale dienstverlening: de adoptiegraad ligt gemiddeld op 65-70%. Onderzoek wijst verder uit dat er één miljoen inwoners zijn die niet goed kunnen lezen en schrijven. Zij zijn minder digitaal vaardig, moeilijker te bereiken en maken vooral gebruik van de traditionele kanalen. Om de druk op deze kanalen te verminderen kan een gemeente Conversational Artificial intelligence (CAI) inzetten. CAI combineert natuurlijke taalverwerking met traditionelere software zoals een chatbot om inwoners te helpen via een gesproken of getypte interface. Dit biedt gemeenten meerwaarde in hun digitale dienstverlening: meer vragen kunnen digitaal afgehandeld worden waardoor het aantal vragen dat de klantcontactafdeling moet beantwoorden, afneemt. Voor een gemeente als Eindhoven loopt dit op tot 5 tot 6 fte bij afhandeling van 60% van de vragen digitaal. Eindhoven gaat beginnen met de ondersteuning van FAQ's via de eigen website met gebruikmaking van de CAI-oplossing Amelia, die door Centric geïmplementeerd wordt.

Gespreksleider

Luc Beelen