Titel
Satellietdata sleutel voor maatschappelijke vraagstukken
Omschrijving

Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Spar mee in deze sessie!

In de nieuwe ‘space race’, waarbij het deelnemersveld uit landen én techbedrijven bestaat, loopt Nederland nu nog vooraan met communicatietechnologie en aardobservatie. Die plek in de voorhoede moeten we weten te behouden. Want er staat veel op het spel. Ruimtevaart is niet alleen wetenschappelijk (Innovatie! Inspiratie!) en economisch (Banenmotor! Groei!) interessant. Ook metend naar de menselijke maat is een bloeiende ruimtevaartsector cruciaal. Vanuit de ruimte kunnen we werken aan een leefbare, toekomstbestendige planeet. 

Een voortvarend nationaal ruimtevaartbeleid is van cruciaal belang om de Nederlandse samenleving maximaal te laten profiteren van onze sterkste ruimtevaarttroeven: de aanwezige infrastructuur van satellieten en de data die die satellieten genereren. Hoe kunnen de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van digitalisering, klimaatadaptatie,  energietransitie, mobiliteit en innovatie? Benieuwd hoe bijvoorbeeld met hulp van satellieten risico’s in de tuinbouw worden beheerst? Hoe Rijkswaterstaat satellietdata onder meer gebruikt om duizenden kilometers aan waterwegen te monitoren? En hoe satellietdata worden gebruikt voor betrouwbare positiebepaling?   

In deze sessie gaat Bas van der Hoeven, VP Consulting Services  Space (CGI) & Bestuurslid SpaceNed, hierover in gesprek met Jasper van Loon, Director of Space Business (NSO) & Delegate Program Board Earth Observation (ESA) en Roeland Allewijn, Chief Data Officer (CDO) van Rijkswaterstaat. Van Loon kan als geen ander vertellen over de ambities en mogelijkheden van de Nederlandse ruimtevaartsector; Allewijn kan daar vanuit zijn functie als CDO van Rijkswaterstaat enkele voorbeelden van geven. Zo helpen beelden uit de ruimte bij de bescherming tegen overstromingen en bodemdaling, de monitoring van de waterkwaliteit en een vlot en veilig vervoer over weg en water. 

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Sander Koenen