Sessie
Ruimtevaart topprioriteit voor de Nederlandse samenleving
Omschrijving

Maatschappelijke meerwaarde satellietdata is ongekend

Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Spar mee in deze sessie!

In de nieuwe ‘space race’, waarbij het deelnemersveld uit landen én techbedrijven bestaat, loopt Nederland nu nog vooraan met communicatietechnologie en aardobservatie. Die plek in de voorhoede moeten we weten te behouden. Want er staat veel op het spel. Ruimtevaart is niet alleen wetenschappelijk (Innovatie! Inspiratie!) en economisch (Banenmotor! Groei!) interessant. Ook metend naar de menselijke maat is een bloeiende ruimtevaartsector cruciaal. Vanuit de ruimte kunnen we werken aan een leefbare, toekomstbestendige planeet. En aan onze veiligheid: het ministerie van Defensie heeft niet voor niets in haar meerjarennota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ een groot stuk opgenomen over ruimtevaart.

Een voortvarend nationaal ruimtevaartbeleid is van cruciaal belang om de Nederlandse samenleving maximaal te laten profiteren van onze sterkste ruimtevaarttroeven: de aanwezige infrastructuur van satellieten en de data die die satellieten genereren. Hoe kunnen de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van digitalisering, klimaatadaptatie,  energietransitie, mobiliteit en innovatie? Benieuwd hoe bijvoorbeeld met hulp van satellieten risico’s in de tuinbouw worden beheerst, waterwegen gemonitord en lichtvervuiling gesignaleerd? En hoe satellietdata worden gebruikt voor betrouwbare positiebepaling?   

In deze sessie gaat Bas van der Hoeven,Vice President Space CGI Nederland en Bestuurslid Spacened hierover in gesprek met onder meer Harm van de Wetering, Directeur Netherlands Space Office (NSO), onder leiding van moderator Alexandra Zevenbergen van congrespartner CGI.