Sessie
Het belang van gemeenschappelijke taal

Omschrijving

Anno 2022 is het functioneren en presteren van de overheid onlosmakelijk verbonden met vraagstukken rondom ICT en digitalisering. Zo ziet de Algemene Rekenkamer in haar onderzoeken geregeld dat het mis gaat in de uitvoering, omdat digitale communicatie en informatie-uitwisseling tussen overheids- en/of uitvoeringsorganisaties niet goed verloopt. En dat heeft gevolgen, helaas vaak in de eerste plaats voor de burger die met de overheid te maken heeft. Denk aan de problemen rond de invoering van het persoonsgebonden budget (pgb), de ongewenste uitstroom van zaken in de strafrechtketen, de gebrekkige aanpak van milieucriminaliteit en de moeizame start van informatie-uitwisseling tussen GGD’en aan het begin van de coronacrisis.  

Een belangrijke oorzaak van deze problemen is dat digitale systemen en standaarden van overheids- en/of uitvoeringsorganisaties niet op elkaar aansluiten. Met als gevolg dat zij daardoor vaak een andere (digitale) taal spreken, niet in staat zijn met elkaar te communiceren, laat staan samen te werken of prestaties te vergelijken. Het ontbreekt bij de Nederlandse overheid aan een digitale architectuur, een gezamenlijke digitale aanpak.  

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer reflecteert Arno Visser op de digitale staat van de Nederlandse overheid, en de kansen die digitalisering biedt als organisaties door oude tradities heen durven te breken.

En dat doet hij graag samen met u! Wat is nodig om tot een gezamenlijke taal te komen? Wat houdt u tegen of inspireert u juist? En kan de overheid hier misschien van de private sector leren?

Gespreksleider