Sessie
Doorlopend programma: Whole systems in the room
Omschrijving

De (maatschappelijke) opgaven waar we voor staan zijn ingewikkeld, onder andere vanwege de inhoud en de de vele betrokken partijen.

De ‘I’-vraagstukken zijn daar ‘maar’ 1 component van, en wel vaak een hele essentiele. Voeg daar aan toe dat ‘I’ alleen al heel ingewikkeld kan zijn en je hebt alle ingredienten voor onvoorspelbaarheid, oncontroleerbaarheid en onuitvoerbaarheid.

En dus is het belangrijk dat we de opgave centraal stellen en de koppen bij elkaar steken om de juiste vragen te stellen en antwoorden en oplossingen te bedenken.

‘I’ in het hart van bestuurder tot beleidsmaker, van uitvoerder tot inspecteur;

en alles ertussenin.

Tijdens het iBestuur Congres op 14 september 2022 organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de hele dag een ‘side-programma’: Whole system in the room. In de Fokker Terminal steekt een groot aantal I-specialisten, beleidsmedewerkers en publieke dienstverleners van binnen en buiten EZK de koppen bijelkaar. Samen aan de slag om een organisatie te helpen bij het inzichtelijk maken van I-drempels en vraagstukken die horen bij een specifieke opgave.

Met deze ‘whole system in the room’ methodiek creeeren we duidelijkheid vanuit een meervoudig perspectief voor deze specifieke casus. Het doel is een eerste stap zetten in een vaste aanpak voor het samen optrekken van beleid en uitvoering. En natuurlijk de betreffende directeur een concrete helpende hand bieden met zijn of haar I-vraagstuk.

Denk aan sprints, aan samen brainstormen, aan schrijven op muren en tafels, boeiende gesprekken en veranderende inzichten. Denk ook aan het ontmoeten van nieuwe mensen met nieuwe en andere ideeen, zoete versnaperingen, inspirerende mensen en vooral veel energie om samen tot inzicht, overzicht en een oplossing te komen.

​​​​​

 

 

I-strategie Rijk | I-besturing (beter: Digitaal leiderschap)

Het goed kennen van het beleidsdomein en de eigen organisatie en het analyseren van de bijbehorende I, uitvoering en toezichtbehoeften zijn de basis om te kunnen bepalen welk type digitaal leider voor de organisatie nodig en passend is. Steeds meer fungeert de CIO als Chief Digitalisering van het beleid.

 

CIO EZK Gerdine Keijzer-Balde en CIO LNV Eva Heijblom zijn beide ambassadeurs van het 9e I-strategiethema Digitaal leiderschap

Gespreksleider