Naam
Jos de Groot
Functie
Directeur Digitale Economie
Organisatie
Ministerie van EZK
LinkedIn
Jos Groot