Naam
Astrid Oosenbrug
Functie
Voorzitter/Co-founder
Organisatie
Dutch Institute for Vulnerability Disclosure
LinkedIn
Spreker Biografie
Astrid Oosenbrug begon meer dan 20 jaar geleden als systeembeheerder, maar is sindsdien vooral politiek actief, als Kamerlid (2012-2017), Public Affairs officer ESET.nl en in tal van NGO's. Ze was kritisch over de inbreuk op privacy door nieuwe opsporingswetgeving en heeft zich sterk gemaakt voor invoering van Responsible Disclosure beleid binnen (en buiten) de Nederlandse overheid, ze is medeoprichter en voorzitter van DIVD.nl (Dutch Institute for Vulnerability Disclosure) en medeoprichter en directeur van de DIVD.Academy.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Binnen de discussies over technologie en innovatie staat tegenwoordig vooral de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, onze toenemende afhankelijkheid van digitale dienstverlening en kwetsbaarheid van de samenleving centraal, naast het (on)vermogen om in uitvoering en beleid op onpartijdige wijze rekening te houden met concrete behoeftes, de belangen en omstandigheden van mensen, waarbij het recht op menselijke waardigheid imho uitgangspunt zou moeten zijn.

Overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, etc. hebben (administratieve) systemen gedigitaliseerd, veel beslissingen worden daardoor geautomatiseerd genomen, op deze manier kunnen grote hoeveelheden gegevens snel verwerkt worden. Bij de meeste van deze systemen ligt de nadruk echter op de techniek, niet op wat met mensen gebeurt als je die techniek (verkeerd) gebruikt. Een digitaal systeem is een hulpmiddel, geen doel. Hoe zorgen we ervoor dat we de menselijke maat in digitale systemen blijven waarborgen? Hoe voorkomen we het toenemende risico van datalekken, stelen van data via ‘gijzelsoftware’ door onvoldoende beveiligde systemen?
Astrid Oosenbrug