Naam
Frances van Luxemburg
Functie
Adviseur informatiebeveiliging
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
LinkedIn
Spreker Biografie
Frances van Luxemburg werkt sinds 2019 bij het ministerie van JenV bij de directie Informatievoorziening en Inkoop als adviseur informatiebeveiliging.
Binnen het cyberprogramma team van JenV, ingericht om de digitale weerbaarheid te versterken, vervult zij de rol van coördinator Weerbaar JenV; het awareness initiatief voor medewerkers op veilig werken met informatie. Ook is zij nauw betrokken bij het uitvoeren van red teaming-testen en compromise assessments.
Frances Luxemburg