Naam
Désirée Geerts
Functie
Afdelingshoofd Informatiesamenleving | MT-lid Digitale Samenleving
Organisatie
Ministerie van BZK/DGOO
Spreker Biografie
Mr. drs. D.E.P.M. (Désirée) Geerts werkt momenteel als MT-lid binnen het directoraat-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was zij programmamanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nadat zij bij het ministerie van Economische Zaken werkzaam was als politiek assistent en diverse beleidsfuncties bij het ministerie van Defensie vervulde.

Désirée Geerts studeerde Nederlands recht en Juridisch-Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook studeerde zij aan het Institut d’Études Politiques in Parijs.
Menselijke maat in digitale maatschappij
De menselijke maat begint met eenduidige betrouwbare dienstverlening van de overheid. En daarmee met standaardisatie. Burgers en ondernemers hebben moeite met herkenbaarheid van de digitale overheid. In toenemende mate lopen ze kans slachtoffer te worden van online fraude door bijv. phishing en/of spoofing. Gebrek aan herkenbaarheid leidt tot ongewenste effecten: ontoegankelijkheid, afzien van gebruik digitale overheidsdiensten, risico’s op desinformatie. Onze opdrachtgever BZK zet o.a. in op een overheidsbreed Register Internetdomeinen Overheid (RIO) en wil toewerken naar een uniforme domeinnaamextensie voor alle websites van de overheid. Met zo’n register kunnen gebruikers op internet controleren of een website van de overheid is of niet. Een herkenbare extensie maakt de echtheidscontrole een stuk eenvoudiger: wanneer een websiteadres eindigt met bijv. .overheid.nl of .gov.nl is meteen duidelijk dat het om een overheidswebsite gaat. Dat is ook gemakkelijk communiceren. En ondersteunt het vertrouwen in de overheid door de maatschappij.
Désirée Geerts