Naam
Henk-Jan van der Molen
Functie
projectleider / programmamanager
Organisatie
Ministerie van BZK
LinkedIn
Spreker Biografie
Rianne is sinds 1 augustus 2022 lid van het managementteam van de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van IenW. Daarvoor was ze afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op, met daarin de prioriteiten voor de rijksbrede informatievoorziening voor de komende paar jaar. Eerder was Rianne kwartiermaker van het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg bij het ministerie van VWS en begeleidde ze de implementatie van de AVG bij het ministerie van JenV. Zij werkt al ruim 20 jaar rijksbreed als (programma)manager op het veiligheids-, zorg- en informatiedomein.
Henk-Jan Molen