Titel
De ruimtelijke opgave in digitaal perspectief; vanuit de virtual boardroom kijken naar de ruimtelijke puzzel
Omschrijving

Het potentieel om de kwaliteit van leven voor inwoners te verbeteren door gebruik te maken van de meest moderne technologieën is eindeloos. De versnelling, die door Metaverse, web 3.0 en ‘connected things’ zal plaatsvinden, is gigantisch. Wat is de impact hiervan op de ruimtelijke opgave van nu als we in de toekomst te maken krijgen met autonoom vliegende auto’s, regeneratieve wijken en nieuwe sturingssystemen van mens en stad, als digital twins?  Besturen binnen de balans tussen gebruik van de meest moderne technologieën en het bieden van maatschappelijke democratie is zeker binnen het domein van ruimtelijke ordening een uitdaging. Hoe kunnen we, rekening houdend met dit digitale perspectief, nu al inspelen op de potentiële verandering van de behoeften binnen de woningmarkt, (virtuele) bestemmingen, verkeer en vervoer?  Om te kunnen leven in een maatschappij waarin we de vruchten plukken van digitalisering zonder dat dit de borging van het maatschappelijk belang in gevaar brengt.

 

Tijd
11:15 AM - 12:00 PM
Zaal
Lokaal 7
Type sessie
(op locatie & online)

Gespreksleider

Jan van Ginkel