Titel
Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik; maar hoe?
Omschrijving

Proactieve dienstverlening gebaseerd op verantwoord datagebruik door de overheid. We kunnen het ons allemaal verbeelden. Toch zijn er in de praktijk de nodige struikelblokken: juridisch, ethische en technologische. Hoe maken we het eenvoudiger voor burgers? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen? En hoe kunnen we dit in Nederland vormgeven?

 

Overheidsdienstverlening waarbij burgers niet meer zelf op zoek hoeven, maar krijgen waar ze recht op hebben. Automatisch. Zonder gedoe. En in vertrouwen. In België is dit concept succesvol geïmplementeerd in onder meer de sociale zekerheid. Als een overheid weet dat een burger ergens recht op heeft, dan krijgt hij het. Daarvoor is het nodig om op een verantwoorde manier data te kunnen delen. Een oproep die ook luid en duidelijk doorklinkt in de Staat van de Uitvoering.

 

De Belgische Kruispuntbank laat zien dat het kan. In Nederland wordt deze ontwikkeling ingezet vanuit de Interbestuurlijke Datastrategie. Met de doorontwikkeling van het bestaande stelsel van basisregistraties naar een federatief datastelsel. Hoe gaan we dit toekomstbeeld samen realiseren? Welk gesprek vraagt dit tussen politiek, beleid en uitvoering? En hoe houden we daarbij oog voor publieke waarden zoals autonomie, privacy en transparantie? Tijdens deze sessie gaan we hierover fysiek en online met elkaar in gesprek.

Tijd
2:15 PM - 3:00 PM
Zaal
Kantine
Type sessie
(op locatie & online)

Gespreksleider

Ruben Maes