Titel
Hoe zorgen we voor een veilige digitale infrastructuur, ook in de toekomst?
Omschrijving

In ons dagelijkse leven (en werken) zijn we steeds afhankelijker van data- en telecommunicatie. Een goed functionerende digitale infrastructuur is hierbij van groot belang. In deze sessie bespreken in een panel de vraag hoe we ook in de toekomst deze infrastructuur veilig, beschikbaar en betrouwbaar houden. Dit is niet alleen een Nederlandse uitdaging. Daarom zijn er vanuit de Europese Unie richtlijnen om ons (gemeenschappelijk) digitaal weerbaar te houden. Een belangrijke richtlijn op dit gebied is de NIS2, de opvolger van de NIS1. NIS staat voor Network Information Security.

Door deze Europese richtlijn, die in Nederland wordt uitgewerkt in de Wbni2, komen veel sectoren onder toezicht te staan. Hoe gaat dit toezicht eruitzien? Hoe richten we dit toezicht in op nationaal en departementaal niveau? Hoe zorg we er gezamenlijk voor dat een Europese richtlijn ook daadwerkelijk bijdraagt aan een veilige digitale infrastructuur?

Tijd
11:15 AM - 12:00 PM
Zaal
Lokaal 13
Type sessie
(op locatie)

Gespreksleider