Naam
Angeline van Dijk
Functie
Inspecteur-generaal
Organisatie
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
LinkedIn
Spreker Biografie
Angeline van Dijk is Inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De RDI houdt toezicht op de digitale infrastructuur. Uiteenlopend van digitale veiligheid van apparatuur, cyber- en telecomsecurity tot het veilig gebruik van internet en andere netwerken. Ook werkt de RDI aan de ontwikkeling van toezicht op de cloud en Artificial Intelligence. Zo is de RDI voorzitter van de Nederlandse werkgroep Toezicht op algoritmes en de European Working Group of Competent Authorities on AI.
Angeline Dijk