Naam
Roeland Allewijn
Functie
CDO
Organisatie
Rijkswaterstaat
LinkedIn
Spreker Biografie
Roeland Allewijn is sinds 4.5 jaar Chief Data Officer van Rijkswaterstaat. Daarvoor is hij op diverse plekken directeur geweest, vooral op het gebied van waterbeheer. In zijn promotieonderzoek heeft hij onderzoek gedaan hoe satellietdata en Geografische Informatiesystemen Systemen gebruikt kunnen worden voor hydrologische toepassingen. In zijn huidige werk stimuleert hij het gebruik van kunstmatige intelligentie en Digital Twins binnen Rijkswaterstaat. Het gaat dan om het gebruik van deze technologie voor urgente maatschappelijke opgaven zoals de vervanging en renovatie van de infrastructuur, klimaatvraagstukken en de digitalisering van de mobiliteitssector. Hierbij werkt hij nauw samen met universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Roeland Allewijn