Naam
Martiene Branderhorst
Functie
Algemeen Directeur Stadsbeheer
Organisatie
Gemeente Den Haag
LinkedIn
Spreker Biografie
Als algemeen directeur houdt Martiene Branderhorst zich bij de gemeente Den Haag bezig met het duurzaam beter maken van de buitenruimte: vergrijzing, klimaatverandering, digitalisering en innovatieve mobiliteitsvormen veranderen de stad ingrijpend. Daarvoor was ze gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En heeft zij zowel binnen het openbaar bestuur (bij het rijk, de provincie en de gemeente), als in de zorg en het onderwijs, verschillende functies vervuld op het gebied van beleid, toezicht, uitvoering en management.
Martiene heeft een proefschrift geschreven over het gebruik van managementinformatie en momenteel verricht zij bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar de gevolgen van de digitale technologieën voor de rol van publieke managers: wat is er voor hen nodig om deze ontwikkelingen te vertalen in gelegitimeerde datapraktijken met publieke meerwaarde. Het vinden van een manier om te waarborgen dat technologische ontwikkelingen in dienst blijven staan van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen is in haar ogen een zeer belangrijk thema voor het openbaar bestuur voor de komende jaren. Dit is een van de thema's waar ze zich ook bij de Raad voor het Openbaar Bestuur voor inzet.
Martiene Branderhorst