Naam
Rene Coppens
Functie
Regional Vice President
Organisatie
Salesforce
LinkedIn
Spreker Biografie
Vanuit diverse werkgevers heb ik mij al meer dan 30 jaar met de publieke zaak bezig mogen houden. Er zijn in die periode grote stappen door de overheid gezet, waarbij het mij goed doet dat de burger steeds centraler komt te staan in het uitvoeringsproces. We zijn nog zeker niet waar we willen zijn en moeten ons blijvend laten inspireren door wat er technologisch mogelijk is en wat er in landen om ons heen gebeurt. De Digitale Overheid kan zich alleen doorontwikkelen vanuit een goede samenwerking met de markt. Innovatie vanuit samenwerking!
Rene Coppens