Naam
Lydia Bremmer
Functie
Secretaris-Directeur
Organisatie
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
LinkedIn
Spreker Biografie
Lydia Bremmer vervulde voor haar huidige directeurschap verschillende functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar begon haar carrière als journalist bij Trouw. Zij weet dus als geen ander waar de informatiebehoefte van een journalist zit, maar ook hoe je als ambtenaar om moet gaan met een informatie- of Woo-verzoek. ‘Beide onderdelen van mijn carrière hebben meerwaarde in mijn huidige functie,’ zegt ze.
Lydia Bremmer