Titel
Verantwoord innoveren in samenwerking: Hoe de Rijksoverheid en de markt de digitalisering vormgeven
Omschrijving

Dagelijks wordt gewerkt aan de digitalisering van de Rijksoverheid om de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd de veiligheid en privacy van burgers, organisaties en ambtenaren te waarborgen. Technologische innovaties in cloud computing en artificial intelligence bieden hierbij kansen, maar vragen ook om een veilige, verantwoorde en duurzame toepassing met respect voor privacy. 

Digitaliseren gaat verder dan alleen technologie. Het vraagt om een open en flexibele manier van samenwerken en kennisdelen, met elkaar en in samenwerking met de markt. Door samen te werken aan digitalisering kunnen we sneller vooruitgang boeken, beter kennis benutten en waarde creëren waarvan we gezamenlijk de voordelen benutten.

In deze sessie geven we inzicht hoe SLM Rijk zich samen met marktpartijen inzet op het verbinden van Rijksorganisaties om krachten en kennis te bundelen. Hoe er afspraken gemaakt kunnen worden om gezamenlijk voordeel te behalen en om conform wet- en regelgeving gebruik te maken van producten en diensten.

Gespreksleider(s)