Titel
II - Generatieve AI kan leiden naar de superslimme samenleving
Omschrijving

Er is veel mediarumoer rond AI en meer specifiek over generatieve AI. De techsector zet momenteel enorme stappen en de regelgever probeert uit alle macht de ontwikkelingen bij te houden. Toch is het soms goed om even pas op de plaats te maken en om ons heen te kijken: wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En vooral: wat kan generatieve AI voor de publieke sector betekenen voor de burger? Generatieve AI biedt enorme kansen, maar bedreigingen zijn er ook.

Gespreksleider(s)