Titel
Burgers Centraal: De Kracht van Transparante en Geordende Informatie voor Betere Publieke Diensten
Omschrijving

Een betere publieke dienstverlening, waarin burgers centraal staan, vraagt om een informatiehuishouding die open en goed geordend is. Wanneer informatie goed geordend en toegankelijk is voor burgers, wordt het functioneren van overheden transparanter en kunnen burgers zich beter informeren over hun rechten en plichten. Als overheden deze informatie beter toegankelijk maken, hoeven burgers niet langer naar de bekende weg te vragen, worden beslissingen niet genomen op basis van onjuiste of onvolledige informatie, en kunnen publieke diensten klantgericht en proactief worden aangeboden.
Voor een open en geordende informatiehuishouding zijn betekenisvolle gegevens cruciaal. Pas als duidelijk is welke wet- en regelgeving of welke burgers en bedrijven door bepaalde data worden beïnvloed, kunnen overheden de juiste beslissingen nemen en de kwaliteit van publieke dienstverlening waarborgen. Betekenis geven aan gegevens betekent afspraken maken over semantiek en het beschrijven van de relaties tussen gegevens.

Gespreksleider(s)

Marco Brattinga