Titel
Digitale innovaties voor klimaatadaptatie, hoe creëer je impact?
Omschrijving

Het tijdig voorbereid zijn op klimaatverandering schept uitdagingen voor decentrale overheden. Dit vraagt om voorspellend onderhoud bij bruggen en viaducten, inrichten van multifunctionele daken, vergroening stimuleren in de stad en voorbereid zijn op overstromingen. Digitale innovatie biedt kansen in het oppakken van deze opgaven, maar veel van de innovaties blijven in de pilotfase. Alleen als overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en de samenleving zich anders organiseren en op een andere manier met elkaar samenwerken, komen we voorbij de pilotfase en komen we verder in het oplossen van de grote opgaven. Deze sessie verdiept zich in nieuwe manieren van samenwerken en het benutten van dat wat al aanwezig is in het netwerk om te komen tot innovatieve oplossingen die impact maken.

Gespreksleider(s)