Titel
Bouwen aan de industrieën van de toekomst
Omschrijving

Welke kansen biedt digitalisering voor het verdienvermogen van Nederland? Wat zijn de industrieën van de toekomst? En is Nederland klaar om een stap voorwaarts te zetten om maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en weerbaarheid met technologie op een positieve manier te beïnvloeden? In deze sessie gaat u onder leiding van Guido Rink, wethouder Economische Zaken bij de gemeente Emmen op zoek naar de antwoorden op deze vragen.
 
Wat maakt een industrie toekomst bestendig? TNO deed hier onderzoek naar en zal een aantal inzichten met ons delen. Vervolgens kijken we vanuit het perspectieve van de markt naar dit vraagstuk. VDL lanceerde in april van dit jaar Nextpole. Een revolutionaire 'slimme mast', die tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar laad-, meet en communicatienetwerken in de openbare ruimte. Raoul Rosendaal, business development director VDL, zal in zijn presentatie ingaan op het open source concept en laten zien hoe technologie kan bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur en waardoor markt en overheid goed kunnen samenwerken. 
 
Nathan Ducastel, directeur bij VNG Realisatie zal samen met u reflecteren op wat hij gehoord heeft. Want inspireren is leuk, maar hoe komen we tot een toekomstgerichte visie voor Nederland? Wat is er nodig om nieuwe industrieën en bedrijven zich in Nederland te laten vestigen en wat vraagt dit van de overheid en het bedrijfsleven? Welke rol kunt u pakken en hoe stimuleert u samenwerking? We hopen op een inspirerend gesprek met mooie praktische voorbeelden, focus en richting als input richting 2030.

Gespreksleider(s)

Guido Rink