Titel
De grenzen van een proactieve overheid
Omschrijving

De digitale overheid kan veel bijdragen aan proactieve dienstverlening. Hierin staat de mens centraal en is de overheid de betrouwbare en hulpvaardige dienstverlener. De beweging van “aanvragen naar aanbieden” brengt ook risico’s met zich mee. Een overheid die ongevraagd iets aanbiedt waar je mogelijk recht op hebt, vraagt om zorgvuldige processen en vertrouwen. Is er een opt out, “benader mij niet register” en waar komen mijn antwoorden terecht? Wat zijn de mogelijkheden voor de inrichting van het informatieproces en waar liggen de grenzen van gegevensdeling, regie en gebruik van AI?

Gespreksleider(s)