Titel
Verantwoorde inzet AI en algoritmen; een debat over waarden
Omschrijving

AI en algoritmes zijn overal. Zelfs generatieve AI zit tegenwoordig in eenieders broekzak. Hoe zorg je ervoor dat het gebruik AI en algoritmes op een verantwoorde manier gebeurt en waar dat kan een meerwaarde vormt voor de samenleving? Hoe betrek je gebruikers en burgers bij de ontwikkeling van oplossingen, maar ook bij het omgaan met de uitdagingen die AI en algoritmes voor de samenleving opleveren? Het creëren van een lerende omgeving, participatieprocessen, algoritme registers, allemaal zaken die daarbij aan de orde zijn. Hoe voorkomen we dat de inzet van AI en algoritmes niet botsen met onze democratische publieke waarden. Een sessie die de deelnemers meeneemt op reis langs algoritmes, zelflerende algoritmes (AI) en generatieve AI. Dit met de kaders van democratische en rechtsstatelijke waarden in de toepassing door of binnen de overheid.

Gespreksleider(s)