Titel
Samenwerking MBO en Rijksorganisaties
Omschrijving

De vijver met standaard potentiële ICT’ers is vrijwel leeg. Tegelijkertijd wordt er te weinig ingezet op bepaalde doelgroepen met potentie (mbo’ers en anderstaligen). I-Vakmanschap is het afgelopen jaar bezig geweest met een inventarisatie van de knelpunten en mogelijkheden voor het aannemen van andere doelgroepen. De opbrengsten worden vertaald in een toolkit voor IT/HR-manager bij het Rijk. Tegelijkertijd is het van belang om als Rijksoverheid meer kennis te hebben over het mbo. Maak kennis met het mbo om zelf de potentie van het mbo te ervaren en zo kansrijker te werven.

Vind jij het belangrijk om mee te denken over de personele digitale uitdagingen van het Rijk? Neem deel aan de sessie!

Gespreksleider(s)

Arnoud van Breukelen