Titel
Wat is de impact van EU-datawetgeving op het bewaren en vernietigen van overheidsinformatie?
Omschrijving

Kan informatie nog stromen en blijvend bewaard worden met de toenemende regulering vanuit de EU? Laura Drechsler, Assistant Professor bij het Centre for IT and IP Law (CITIP) van de KU Leuven en onderzoeker bij het Rijksarchief van België, neemt je mee in de toenemende regulering van data binnen de EU. Deze wetgeving (bijvoorbeeld de AVG en de datagovernance verordening (DGA)) richt zich op het laten stromen van informatie. Als overheidsorganisatie moet je dan uiteraard rekening houden met o.a. de privacy van burgers. 
De wetgeving biedt kaders op basis van algemene principes die verder worden uitgewerkt in nationale uitvoeringswetten. Het gaat zowel over persoons- als niet-persoonsgegevens; beiden met hun eigen spelregels. Dit onderscheid vervaagt in de praktijk vaak, onder andere door technische ontwikkelingen. De bedoeling van deze wetten, het laten stromen van informatie,  is hierdoor in de praktijk moeilijk toe te passen. Bij (beleids)keuzes over het bewaren of vernietigen van overheidsinformatie lopen we hier tegenaan.

Laura Drechsler legt uit wat de bedoeling van deze wetgeving is en welke hiaten en knelpunten er in de wettelijke kaders zitten. Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Gespreksleider(s)

Tom de Smet