Titel
Vertrouwen is de basis voor samenwerking
Omschrijving

De samenleving staat voor enorme uitdagingen. Denk aan de klimaatverandering, de wooncrisis, het zorginfarct en maatschappelijke polarisatie. Een goede samenwerking met de private sector kan de overheid helpen om die problemen het hoofd te bieden. Wederzijds vertrouwen vormt de basis.

Defensie heeft misschien wel de meest urgente opdracht: zo snel mogelijk opschalen met totale focus op 'Hoofdtaak 1' - het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten’.

Niet zelden vormt in de publieke sector de noodzakelijke ICT een uitdaging op zichzelf. Omdat maatschappij-kritische systemen verouderd zijn, kennis en menskracht ontbreken, aanbestedingen niet de gewenste uitkomst opleveren of omdat IT-projecten simpelweg vastlopen.

Een goede samenwerking tussen markt en overheid vormt een voorwaarde voor de succesvolle uitvoering van nieuw beleid. Die samenwerking gaat nu vaak minder soepel, onder andere door een behoudende interpretatie van wet- en regelgeving. De aanbestedingsregels bieden bijvoorbeeld wel degelijk ruimte voor pre-competitief overleg met meerdere partijen om te komen tot een gezamenlijke visie op behoeften en mogelijkheden.

Bij deze sessie verkennen beide partijen hoe een goede samenwerking eruit zou kunnen zien en welke stappen publiek en privaat kunnen zetten om die mogelijk te maken. In een land als Denemarken is de overheid minder terughoudend en vormen markt en overheid veel meer een ecosysteem. Kan dat in Nederland ook?

Boven alles is wederzijds vertrouwen een voorwaarde. Regelmatige kennisuitwisseling, samenwerken in innovatieprojecten, transparantie over processen en procedures en inzicht in elkaars organisatie, motieven en cultuur kan daarbij helpen.

Gespreksleider(s)

Peter Lievense