Titel
Lancering Datadialoog, de ethische versneller
Omschrijving

We willen het goede doen met data, voor de Nederlandse burger en gericht op de maatschappelijke opgaven die er liggen. Maar hoe gaan we om met de ethische kant?

Om te komen tot verantwoord datagebruik is mede op basis van de begeleidingsethiek de methode datadialoog ontwikkeld. Specifiek gericht op datagebruik door de overheid, met extra aandacht voor publieke waarden en met als kern een brede betrokkenheid van belanghebbenden. De handelingsopties die tijdens de dialoogsessie voor de concrete toepassingspraktijk worden geformuleerd zorgen voor richting en zijn daarmee eerder versneller dan vertragers.

Tijdens de sessie krijgt u een ultrakorte introductie gevolgd door een demo-sessie, waarbij u zelf deelneemt aan een datadialoog.

Gespreksleider(s)