Naam
Sjoerd Boot
Functie
Clustercoordinator Digitaal Transport
Organisatie
Ministerie van IenW
LinkedIn
Spreker Biografie
Sjoerd Boot heeft twintig jaar ervaring in de politiek-bestuurlijke omgeving van goederenvervoer. Hij werkte in diverse beleids- en adviesfuncties bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CBR, de RDW en Transport en Logistiek Nederland. Momenteel realiseert hij met een team de Digitale Transport Strategie goederenvervoer, gericht op een volledige digitalisering van alle informatie-uitwisseling in het multimodaal goederenvervoer.
Sjoerd Boot