Naam
Wimfred Grashoff
Functie
Management Consultant
Organisatie
Wimfred Grashoff Consulting
LinkedIn
Spreker Biografie
Wimfred Grashoff heeft als management consultant en projectmanager ruim 20 jaar ervaring in ICT-gerelateerde verandertrajecten in de publieke sector. Hij acteerde in uiteenlopende rollen op het raakvlak van business en ICT, veelal in grote en complexe projecten gericht op gegevensuitwisseling en ketensamenwerking in landelijke organisaties en -netwerken. Hij vervulde opdrachten bij onder meer het UWV, de Rechtspraak, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van VROM, het programma iNUP, de Politie, het Instituut Fysieke veiligheid en de gemeente Amsterdam.

De laatste jaren werkt bij binnen de VNG aan het programma Omgevingswet. In zijn rol als ‘Business Liaison Manager DSO’ houdt hij zich primair bezig met de articulatie van behoeften vanuit het gemeentelijk veld voor het DSO en met het begeleiden van de implementatie. Een rol waarin het samenspel tussen (bestuurlijke) ambities, veranderingen in de uitvoering en informatievoorziening in al zijn facetten aan de orde komt.

Observaties die hij deed in deze opdrachten vatte hij samen in een ‘drieluik’ in iBestuur, getiteld ‘ICT-projecten bestaan niet’. Een verkorte versie daarvan verscheen mei 2024 in Binnenlands Bestuur (Ict bij de overheid: top of flop?’ In deze sessie zal hij een toelichting geven op de inhoud van deze artikelen en in gesprek gaan met de deelnemers over richtingen voor verbetering.
Wimfred Grashoff