Titel
Digitaal contact groener en duurzamer!
Omschrijving

Het digitaal contact tussen overheid en burger, van belastingaangifte tot aanvraag studiefinanciering, kan aanzienlijk groener en duurzamer. Samen lukt dat!

De ICT-infrastructuur van de overheid vormt het fundament voor diensten aan burgers, bedrijven en mede-overheden. Door bewust om te gaan met het energiegebruik ervan kan de overheid veel bijdragen aan een verantwoord klimaatbeleid. De maatschappelijke aandacht hiervoor is groot, zoals de discussie over het energiegebruik van (nieuwe) datacenters laat zien. 
Met zuinigere overheidsdatacenters kunnen we milieuvriendelijker belastingaangifte doen en studiefinanciering aanvragen. Ambtenaren kunnen duurzamer werken op hun digitale werkplek. Daar te komen is een transformatie-opgave die holistisch bekeken moet worden: vanaf de keuze van de optimale bedrijfsprocessen tot en met de locatie, de systemen en zelfs de programmeertaal waarmee de applicaties draaien, alle bepalen ze de meest duurzame totaaloplossing. Waar liggen de kansen? Pakt de rijksoverheid die voldoende? IBM en rijksbreed Categoriemanagement Datacenters bespreken graag de – ‘iBestuurlijke’ - uitdagingen en (praktische) oplossingen met u!

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Sophie Kuijt