iBestuur Congres 2022

DIGITALISERING EN DE MENSELIJKE MAAT

Het jaarlijkse iBestuur Congres is hét congres over digitalisering bij de overheid, speciaal voor bestuurders en beslissers uit de overheid en de IT-sector. Centraal staan de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving. Het congres biedt volop mogelijkheden tot interactie voor zowel de online deelnemer als de deelnemer op locatie.

Ook dit jaar wordt het programma samengesteld door deelnemende overheden en de private partners. Het thema -digitalisering en de menselijke maat- komt uitgebreid aan bod tijdens de plenaire sessie met interessante sprekers. Daarnaast onderzoeken overheid, onderwijs, wetenschap en IT-sector in 30+ break-out sessies de grootste maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, krapte op de arbeidsmarkt en cybersecurity. Maar ook, welke ethische waarden liggen ten grondslag aan digitalisering? Tijdens het congres gaan we ook op zoek naar digitale oplossingen, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. 

De veranderingen die de digitale transformatie teweegbrengt, zijn zo groot dat een goede samenwerking tussen overheid en markt onmisbaar is. Net als vorig jaar is er een speciale track ‘Markt & Overheid’, waarin de focus ligt op de relatie tussen overheid en IT-sector.

Ontmoeten, kennis delen en samenwerken, daar draait het om bij het iBestuur Congres. 

Wat, waar en wanneer?

  • iBestuur Congres 2022
  • op locatie én online
  • woensdag 14 september 2022
  • Fokker Terminal Den Haag 
  • keynote sessies 
  • 30+ break-out sessies
  • speciale track 'Markt & Overheid'

Welkom bij iBestuur Congres 2022

Magazine iBestuur Congres 2022

Uitgelicht

Met Alexandra van Huffelen, Arre Zuurmond en Arno Visser

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een mooi programma met voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Tijdens het plenaire programma heet gastheer Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, u welkom op het congres. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, licht de hoofdlijnen van de werkagenda digitalisering toe waarmee invulling wordt gegeven aan het beleid voor digitalisering voor de komende jaren.

Daarnaast leveren onder meer Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, en Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, een bijdrage aan het programma.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

Digital is here to stay

Digitaal congresseren blijft en daarom worden alle sessies en het plenaire programma live gestreamd en ondertiteld. Ook online is er voldoende gelegenheid actief deel te nemen aan de sessies en contacten te leggen met andere deelnemers via het congresplatform.