Titel
Online burgerparticipatie: kloof of verbinding?
Omschrijving

Technologie kan botsen met de menselijke maat. Mensen spreken elkaar online of via de telefoon en de toenemende digitalisering van gemeenten kan worden ervaren als een groeiende kloof met de overheid. Maar staat technologie echt op gespannen voet met de menselijke maat? Of kan het ook worden benut om burgers meer te verenigen? Bij Centric onderzoeken we hoe digitale middelen juist kunnen bijdragen aan burgerparticipatie en de lokale economie.

Op het iBestuur Congres bespreken we de grootste uitdagingen die verband houden met digitalisering en de menselijke maat, om vervolgens te zien hoe juíst technologie ook kan zorgen voor meer betrokken burgers. Kom naar onze sessie en ontdek een veelbelovende eerste toepassing van een applicatie die burgers laat participeren – en daarmee inwoners en hun lokale omgeving als nooit tevoren met elkaar verbindt.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Paul van Vulpen