Titel
Wees cybercriminelen te slim af!
Omschrijving

In gesprek met cyberburgemeester(s) over digitale veiligheid in uw gemeente.

Digitale veiligheid en openbare orde staan hoog op de bestuurlijke prioriteitenlijst. Precies daarom gaan we daar met u mee aan de slag. Welke verantwoordelijkheden heeft u in dit thema? En wat kunt u doen om de digitale veiligheid in uw gemeente te verbeteren?

In deze sessie krijgt u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een aantal cyberburgemeesters. Hoe pakken zij digitale veiligheid aan? Hoe zorgen ze dat het onder de aandacht blijft in de hele gemeentelijke organisatie en hoe maken zij inwoners en ondernemers cyberweerbaar?

Het overleg cyberburgemeesters is een initiatief van een groep burgemeesters op persoonlijke titel. Het overleg functioneert als ‘zwerm’ met als hoofddoel om aandacht te vragen voor belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen.

De cyberburgemeesters focussen zich op:

  1. het eigen huis op orde brengen en houden (informatiebeveiliging);
  2. de voorbereiding op cyberincidenten- en crises;
  3. de voorbereiding op online aangejaagde ordeverstoringen;
  4. het regisseren van het lokaal veiligheidsbeleid met inbegrip van de (preventieve) aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Praat u mee over dit belangrijke thema? Na afloop van deze sessie heeft u handvatten om direct aan de slag te gaan met het verhogen van de digitale veiligheid binnen uw gemeente!

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Kàto Vierbergen