Titel
Markt & Overheid: Innovatief samenwerken in de uitvoering
Omschrijving

De overheid staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen, denk aan het klimaatbeleid, de energietransitie of bijvoorbeeld de wooncrisis. Innovatief samenwerken met de IT-sector kan helpen om noodzakelijk beleid daadwerkelijk uit te voeren, maar vertrouwen in de uitvoering heeft een flinke knauw gekregen en de uitvoering ligt nu onder het vergrootglas van media en samenleving.

Naast die kramp die de overheid verlamt, vormt ook het keurslijf van de aanbestedingspraktijk een belemmering voor een vruchtbare publiek-private samenwerking. Wetgeving laat wel degelijk ruimte voor innovatief aanbesteden maar als er al een voorzichtige vragende vinger wordt opgestoken bij de aanbestedende partij, trappen de juristen en accountants op de rem.

Tijdens het debat bespreken overheid en markt met open vizier hoe deze patstelling doorbroken kan worden.

Duw in de rug

Aan de orde komen natuurlijk de praktische handvatten die de uitvoering een flinke duw in de rug kunnen geven zoals hergebruik van bestaande oplossingen en het samen optrekken door verschillende opdrachtgevers zoals door het Adviescollege ICT-toetsing wordt geadviseerd; minder rigide manieren van besturen en financieren die agile ontwikkelen, pps en co-creatie mogelijk maken in plaats van belemmeren; het belang van uniforme standaarden en het beheer hiervan door publieke organisaties om zo een level playing field te maken voor innovatieve uitdagers; en het opzoeken van de ruimte in de aanbestedingswet door bijvoorbeeld pre-competitief overleg en het doen van pilots voorafgaande aan aanbestedingen.

Wederzijds vertrouwen

Maar de belangrijkste voorwaarde voor innovatief samenwerken is wederzijds vertrouwen. En daarvoor is het noodzakelijk om elkaars wereld te begrijpen: hoe komt beleid tot stand, waarom werkt de overheid ogenschijnlijk zo moeizaam en wat steekt er áchter de verplichting tot aanbesteding? En omgekeerd: welke druk legt die aanbesteding op de leverancier, waarom wil de accountmanager niet meer offreren in december en wat is überhaupt de hartslag in een commercieel bedrijf?

Met mensen die over de eigen grenzen willen stappen om te leren hoe de andere partij werkt, kunnen de kennis die de overheid in huis heeft van beleid en processen en de technologische expertise van de markt, samengebracht worden om stappen te zetten in de uitvoering.

Concreet voorstel

De ambitie van de debaters is daarom om tijdens dit debat tot een concreet voorstel te komen voor een masterclass waarbij directieleden en bestuurders uit overheid, IT-sector en wetenschap samenkomen om van elkaar te leren en samen te werken aan oplossingen voor één van de maatschappelijke opgaven.

Voor de mensen aan tafel geldt dat ze alle vier zowel binnen de overheid als in het IT-bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Dick Heerschop