Titel
I-strategie Rijk: Ladies Edition
Omschrijving

Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door.

Gerdine Keijzer zette bij EZK/LNV flinke stappen op digitaal leiderschap bij EZK en Nienke Weegink bouwde verder aan I op de bestuurstafel, in het hart van het primaire proces. Eva Heijblom had het - bij LNV/EZK - de afgelopen maanden druk met alle politieke en media-aandacht rondom algoritmen en zette ondertussen een CDO-stelsel in de steigers. Terwijl Emine Özyenici digitale weerbaarheid extra stevigheid meegaf met een tot op het hoogste bestuurlijke niveau omarmde aanpak, èn bijbehorende financiering. Hoe deden ze dit allemaal? Rianne Blacquière vraagt het deze vier portefeuillehouders van de I-strategie en gaat op zoek naar de verbinding tussen de thema’s.

Tijd
14:00 - 14:45
Zaal | Studio
Motorruimte

Gespreksleider

Rianne Blacquière