Naam
Roeland Allewijn
Functie
CDO
Organisatie
Rijkswaterstaat
Spreker Biografie
Roeland Allewijn is sinds 3.5 jaar Chief Data Officer (CDO) van Rijkswaterstaat. Daarvoor is hij op diverse plekken directeur geweest, vooral op het gebied van waterbeheer. Begin jaren negentig was hij hoofd van de afdeling remote sensing en GIS bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. In zijn huidige werk zorgt hij voor de verbetering van de data-kwaliteit en het ontsluiten van data voor heel Rijkswaterstaat. Ook stimuleert hij het gebruik van nieuwe data-inwintechnieken zoals remote sensing, en de toepassing van kunstmatige intelligentie en Digital Twins voor urgente maatschappelijke opgaven zoals de vervanging en renovatie van de infrastructuur, klimaatvraagstukken en de digitalisering van de mobiliteitssector. Hierbij werkt hij nauw samen met universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Menselijke maat in digitale maatschappij
De menselijke maat: 'digitaal leiderschap en data-communities'

Digitalisering gaat in een razend tempo en zorgt binnen Rijkswaterstaat en andere grote overheidsorganisaties voor grote veranderingen in werkprocessen. Digitaal leiderschap betekent dat je de mogelijkheden kent van de verdergaande digitalisering. Bovendien kun je hier mensen en organisatie in meenemen. Digitaal leiderschap is niet alleen een taak van het lijnmanagement, maar ook van projectmanagers in de organisatie. Collega’s met ervaring in het toepassen van digitalisering moeten worden uitgenodigd anderen te helpen bij het maken van een vertaalslag naar hun eigen werk. Ook dat is digitaal leiderschap! Belangrijk is dat medewerkers worden samengebracht in levendige en actieve communities. Informele netwerken die ervoor zorgen dat collega’s over directies en onderdelen heen elkaar ontmoeten, inzichten en lessons learned vergaren, nieuws delen en (nieuwe) samenwerkingen initiëren. Dit vermindert ‘data-eilanden’, stroomlijnt verschillende inspanningen en zorgt dat activiteiten beter op elkaar worden afgestemd.
Roeland Allewijn