Naam
Suzanne Hartholt
Functie
Chief Data Officer
Organisatie
Justitiële Informatiedienst
LinkedIn
Spreker Biografie
Suzanne is Chief Data Officer bij de Justitiële Informatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor werkte ze als IT-jurist mee aan de totstandkoming van het JenV Datalab, privacy by design toepassingen en onderhandelingen met Big Tech bij Directie Informatievoorziening en Inkoop van het bestuursdepartement van JenV. In de jaren daarvoor heeft Suzanne bij verschillende onderdelen van JenV, het ministerie van VWS en het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt aan de versterking van informatiegrondrechten van burgers.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Betekenisvolle menselijke tussenkomst draait om het rechtmatig én rechtvaardig omgaan met data: voldoen aan de wet is niet genoeg. Er moet bij overheidsingrijpen ook recht worden gedaan aan de behoefte van mensen buiten beleidsmatige en wettelijke kaders. ‘Vertrouwen’ is een vaak genoemd sleutelwoord, maar vertrouwen moet je verdienen: zeker wanneer je een overheidsorganisatie bent met een stevige informatiepositie. Om dit te bereiken kan digitalisering en automatisering door de overheid, in plaats van op traditionele terreinen zoals opsporing en handhaving, ook inzetten om burgerbelangen te bedienen. Nieuwe technologie kan de tenuitvoerlegging van rechten van betrokkenen, onder meer op het terrein van privacy en transparantie, enorm versterken!
Suzanne Hartholt