Naam
Leon Boender
Functie
Directie CIO Rijk
Organisatie
Ministerie van BZK
Spreker Biografie
Leon is werkzaam in de BZK Flex-pool en gespecialiseerd als projectmanager.
Leon heeft zijn ervaring opgedaan met programma’s en projecten binnen een bestuurlijke en uitvoerende omgeving, zowel in de zakelijke dienstverlening (wo KPN, ING) en bij de (semi)overheid. Momenteel is Leon als projectmanager gedetacheerd bij CIO Rijk voor de uitvoering van Motie Marijnissen, oftewel het definitief opruimen van discriminerende risicomodellen binnen de overheid. Een motie die veel aandacht geniet vanuit de politiek en het gevolg is van de POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).
Leon is sinds 2005 werkzaam bij de Rijksoverheid. Begonnen bij Defensie en vanaf 2014 bij BZK. Zijn achtergrond is Informatica (Haagse Hogeschool), MSP en Prince2. Leon is 54 jaar en woont samen in Zoetermeer met Wendy. Zijn persoonlijke drijfveren: verbinden, netwerken en het samendoen op (politiek) bestuurlijk niveau.
Leon Boender