Titel
De inwoner van de toekomst staat voorop
Omschrijving

De huidige dienstverlening van de overheid is vaak te weinig vanuit het perspectief van mensen georganiseerd. Een omslag naar publieke dienstverlening waarbij écht wordt geluisterd naar mensen is nodig. In deze sessie luisteren we naar het perspectief van inwoners en gaan we met marktpartijen en overheden in gesprek. Hoe gaan zij bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en proactieve dienstverlening die de leefwereld van burgers integreert in de eigen organisatie en systemen?

Verbeelden
De huidige dienstverlening van de overheid is vaak vanuit de logica van (afzonderlijke) overheden georganiseerd en te weinig vanuit het perspectief van mensen. Daarom beginnen we ons verhaal bij de inwoners: wat zijn ervaringen en wensen die zij hebben rondom onze digitale dienstverlening?  De (gebruikers)behoeften moeten de basis vormen voor het vormgeven en aanpassen van bestaande diensten en het ontwikkelen van nieuwe. Dit is niet iets wat de overheid op eigen houtje kan doen. Het is essentieel dat de overheid dit samen doet met de burgers die deze diensten daadwerkelijk gebruiken en leveranciers die de diensten ontwikkelen voor de overheid.

Verdiepen
Na het inleven in de inwoners, is het de beurt aan de markt en de overheid. Otto Thors gaat in gesprek met vertegenwoordigers van gemeente, Rijk, leveranciers en VNG Realisatie. Hij gaat met hun in gesprek over hun visie graaft door naar de laag waar we het ook hebben over de mogelijke oplossingen. Hoe gaan zij bijdragen aan de transitie naar een inclusieve en proactieve dienstverlening die de leefwereld van burgers integreert in de eigen organisatie en systemen?

Kansen
We praten je niet alleen bij over welke ondersteuning je van deze partijen mag verwachten. Ook halen we graag op wat er nog aan wensen ligt om de overheidsdienstverlening in te richten zodat de wensen en behoeften van inwoners centraal komt te staan.

Tijd
3:30 PM - 4:15 PM
Zaal
Lokaal 6
Type sessie
(op locatie)

Gespreksleider

Otto Thors