Titel
Digitale transitie ‘chefsache’? Voor Den Haag wel!
Omschrijving

De inzet van data en nieuwe digitale technologieën biedt veel kansen (denk aan de dienstverlening, mobiliteitsvraagstukken, veiligheid). Tegelijkertijd vraagt het aandacht en expertise van de gemeente om het op een gelegitimeerde wijze te doen. Daarin hebben we als gemeente een expliciete verantwoordelijkheid: onze publieke, democratische waarden verdienen bescherming. Dit vraagt eigenaarschap en sturing vanuit het management van de gemeente. Nog te vaak zie je dat het belegd is bij de afdeling I&A en dat er sprake is van handelingsverlegenheid bij het management. Dat kan niet meer. Met het programma Digitaal Den Haag richten we ons op de strategische visie op de digitale transitie en de vertaling daarvan naar het handelen van leidinggevenden en medewerkers. In deze sessie geven we inzicht in de aanpak van de gemeente Den Haag en gaan we daarover graag in gesprek.

Tijd
3:30 PM - 4:15 PM
Zaal
Lokaal 2
Type sessie
(op locatie)

Gespreksleider

Martiene Branderhorst