Titel
AI: over het verzilveren van kansen en het verkleinen van risico’s
Omschrijving

AI is bezig aan een revolutionaire opmars – denk aan ChatGPT – en wordt voor steeds meer toepassingen gebruikt. Van het zoeken naar informatie, naar robotisering in de zorg tot de strijd tegen fraude of criminaliteit. Zeker lijkt dat AI een cruciale rol gaat vervullen in de verdere ontwikkeling van maatschappij en mensheid. Net zoals de komst van de drukpers dat ooit was, of het moment dat internet zijn intrede deed. 

Maar AI-systemen zijn beslis systemen en aantasting van onze publieke waarden, zoals privacy, transparantie en veiligheid ligt daardoor op de loer. Hoe zorgen we voor een veilig en betrouwbaar gebruik van AI? En welke rol moet de toezichthouder op de digitale infrastructuur daarbij spelen? Angeline van Dijk, Inspecteur-Generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, over de huidige en aanstaande wetgeving, de roep om regels en de noodzaak van toezicht. En vooral over het belang van een goede samenwerking tussen de betrokken toezichthouders.

 

Tijd
3:30 PM - 4:15 PM
Zaal
Lokaal 7
Type sessie
(op locatie & online)

Gespreksleider