Naam
Guido Bayens
Functie
Voorzitter
Organisatie
Architectuurraad Digitale Overheid
LinkedIn
Spreker Biografie
Guido Bayens is onafhankelijk voorzitter van de Architectuurraad Digitale Overheid. Vanuit die rol neemt hij deel aan de besprekingen van de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur en het Forum Standaardisatie. Guido heeft 25 jaar ervaring met bedrijfs- en informatie-architectuur binnen overheidsorganisaties: Ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en een waterschap. Guido wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en werd mede daarvoor onderscheiden met de legpenning van de beroepsorganisatie van informatiearchitecten, DANW. Hij heeft diverse boeken en artikelen gepubliceerd en trad vaak op als docent in opleidingen van architecten.
Guido Bayens