Titel
Pas je gewoon effe aan!
Omschrijving

Het succes van digitale inclusie start dichtbij om wie het gaat: de burger. Het  maatschappelijk perspectief komt in beeld door beleving hoe het is om buitensluiting te ervaren. Sommige mensen hebben niet eens een keuze om mee te kunnen doen in de steeds meer digitaliserende samenleving. Daar kun je en mag je niet tegen zeggen dat ze zich gewoon “effe” aan moeten passen. Daar moet je als bestuurder een (lokale) ketenaanpak voor inrichten om inclusie duurzaam te organiseren. Maar hoe ziet dat er dan uit? Langs welke thema’s doe je dat? Digitale vaardigheden, toegang tot digitale middelen, hulp en ondersteuning; allemaal aspecten waar je rekening mee moet houden. De digitale kloof dichten is een complexe opgave. Niet alleen in Europees Nederland, maar zeker ook in Caribisch Nederland. 

Gespreksleider(s)