Titel
Bananen, Data delen en afsprakenstelsels: van de Rotterdamse Haven tot in de Supermarkt
Omschrijving

Het lukt alléén met logistiek. Zonder goederenvervoer en logistiek worden er geen nieuwe woningen gebouwd, wordt er geen afval ingezameld en worden supermarkten niet voorzien van verse bananen. Weinig andere sectoren kennen zoveel data-uitwisseling tussen verschillende netwerken als de transport- en logistieksector. Om de operatie zo efficiënt mogelijk te laten lopen. Maar ook om toezichthouders hun werk te kunnen laten doen. En tegelijk ervaren mensen goederenvervoer en logistiek soms ook als overlast. Goederenvervoer zorgt ook voor potentieel onveilige situaties en uitstoot, zeker in groeiende en verdichte steden. Dat maakt het verder optimaliseren van goederenvervoer een complexe maatschappelijke opgave. Tijdens deze sessie nemen DIL (Digitale Infrastructuur Logistiek) en het DMI-Ecosysteem (Dutch Metropolitan Innovations) - resp. tot aan de stad (DIL) en binnen de stad(DMI) - u mee met de reis van de banaan van de Rotterdamse haven tot in de supermarkt bij u om de hoek. Beide initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. U krijgt te zien hoe alle betrokken partijen met elkaar een digitaal ecosysteem vormen om de complexe opgave te realiseren. 

De reis van de banaan start in Zuid-Amerika waar hij per zeecontainer richting Europa vertrekt. In de Rotterdamse Haven is informatie beschikbaar over verwachte en werkelijke aankomsttijden van een zeecontainer in de Rotterdamse Haven. Via een digitale machtiging in plaats van fraudegevoelige pincode worden importcontainers vrijgesteld voor transport en papierloos/digitaal beschikbaar gesteld aan alle keten partners voor multimodaal vervoer van de Rotterdamse Haven naar de stad. Voor meer (in)zicht in logistieke stromen van de stad en om te kunnen sturen op beleid zetten steden digitale oplossingen in zoals Dashboards en Digital Twins. Wie rijdt waar, wanneer en met wat; hoe vindt het laden en lossen op straat plaats; hoe kan het anders, slimmer, schoner en veiliger?

Databeschikbaarheid, afspraken stelsels en een betere digitale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven spelen hierbij een cruciale rol. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stimuleert, faciliteert en participeert daarom in data-ecosystemen: een vernieuwend en cruciaal instrument voor beleidsvorming en het realiseren van beleidsdoestellingen. Binnen data-ecosystemen wordt het delen van gegevens bevordert tussen publieke en private partijen binnen-, maar ook tussen sectorenAls (Rijks)overheid is het wenselijk pro-actief op te treden in deze data-ecosystemen. Met het oog op het bevorderen van de complementariteit en samenwerking tussen dataecosystemen, maar ook het aanjagen en opschalen van innovaties, het voorkomen van monopolieposities en het borgen van publieke waarden.

Gespreksleider(s)

Marianne van den Boogaart