Titel
De klantinteractie strategie van KVK
Omschrijving

Hoe KVK de klantinteractie strategie voor ondernemers realiseert

Waarde voor ondernemers en burgers door pro-actieve dienstverlening. Er valt veel te bereiken met de digitale transformatie van openbare diensten. Voor het realiseren van de visie van de digitale overheid is het nodig om meer efficiënte, effectieve en transparante openbare diensten te realiseren. Om het gat te overbruggen tussen de dienstverlening van commerciële partijen ten opzichte van publieke dienstverlening zien we dat het nodig is om een stap te maken naar de volgende fase van de digitale transformatie van de overheid, waarbij de evolutie naar het leveren van proactieve diensten zich kenmerkt door:

  • Tijdige, op maat gemaakte communicatie naar ondernemers en burgers over diensten en updates van lopende verzoeken;
  • Gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke services met meerdere mogelijkheden tot interactie;
  • Het aanbieden van gepersonaliseerde diensten gebaseerd op individuele behoeften en levensomstandigheden;
  • Het eenmalig aanleveren van alleen essentiële informatie en hergebruik waar mogelijk;
  • Het zoveel mogelijk automatiseren van routinetaken ten behoeve van efficiënte en tijdige dienstverlening;
  • Toegankelijke en transparante dienstverlening ter ondersteuning van mensen die niet digitaal vaardig zijn.

In deze sessie zal KVK toelichten welke van bovenstaande kenmerken leidend zijn geweest bij het invoeren van haar klantinteractie strategie.

Gespreksleider(s)