Titel
AcICT en de ICT-sector: lessen trekken uit de praktijk
Omschrijving

Het Adviescollege ICT-toetsing en de ICT-sector willen samen lessen trekken uit de praktijk van de grote IT-projecten binnen de overheid. Daarom gaan zij met elkaar in gesprek rond een aantal stellingen.

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft de wettelijke taak ministers en parlement te voorzien van onafhankelijk advies over risico's en slaagkans van ICT-projecten van de Rijksoverheid. Daartoe voert het jaarlijks toetsen uit voor 15-20 projecten, elk resulterend in een publiek beschikbaar rapport. 

Tijdens deze toetsen wordt natuurlijk gesproken met de bij de projecten betrokken ICT-leveranciers. Deze gesprekken zijn echter toegespitst op specifieke projecten, en worden vooral gevoerd met direct betrokken partijen.

In deze sessie willen we het gesprek breder trekken, en een dialoog opzetten tussen enerzijds het AcICT en anderzijds ICT-leveranciers die zich richten op dienstverlening aan de overheid. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer aspecten rond aanbesteding, aansturing, samenspel opdrachtgever en -nemer, en beheersing van scope en kosten.

Kortom, genoeg om over te praten. Ook met de deelnemers in de zaal die tenslotte zelf vaak ook een verantwoordelijke rol hebben bij grote projecten; hetzij binnen de overheid, hetzij aan de kant van de leverancier.

Gespreksleider(s)

Marcel Thaens