Titel
Van werkagenda naar praktijk
Omschrijving

De eerste dag in zijn nieuwe functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving had Ron Roozendaal al een oproep: ‘Help mij op weg.’ Wat heeft dat opgeleverd? En wat vertelt de Werkagenda Digitalisering?

Ron Roozendaal, Kwartiermaker Digitale Samenleving, is nieuwsgierig en vroeg zijn omgeving: ‘Waar moet de focus liggen? Wat zouden de internationale speerpunten moeten zijn? Wie moeten zeker gevraagd worden om mee te denken en mee te doen? Welke resultaten moeten zeker geboekt worden en hoe dan? Wat moeten we wel doen, en wat ook niet (meer)? Hoe en waar zorgen we voor blijvende offline en online ontmoetingen en dialoog?’ 
 


Kortom: beleid voor en uitvoering van digitalisering, dat doen we samen. Kom maar op met voorstellen en aanbiedingen om mee te doen. 
 
Wat heeft hij al opgehaald, hoe heeft hij dat gedaan? Welke stappen heeft hij na deze oproep nog meer gezet? Eerst neemt Ron ons mee op zijn reis die op 1 mei 2022 begon, daarna gaan we in deze sessie in gesprek. Ron heeft vragen aan u, maar u heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen om mee te bouwen aan deze werkagenda.

Virtuele sessielink

Gespreksleider